Background Image

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Cada vegada és més habitual que les comunitats de propietaris optin per externalitzar el servei de neteja de les seves instal·lacions, això en gran mida es deu al fet que el ritme frenètic del dia a dia deixa molt poc temps lliure per gaudir del terreny personal com per haver de ocupar-se de la neteja de la comunitat, fet que en ocasions acaba afectant la bona convivència veïnal pel fet que la neteja per torns no sempre acaba donant els fruits desitjats.

La neteja no és una qüestió menor, tant per la bona desinfecció i higienització dels espais comuns, com per la bona imatge i valor del propi immoble

Independentment de quina sigui la solució per la qual optin els propietaris, aquesta s'ha d'ajustar a la legislació laboral i fiscal, en cas contrari tard o d'hora acabarà ocasionant seriosos problemes a la comunitat en cas que infringeixi la llei. Potser és aquesta alguna de les raons més rellevants a l'hora de prendre la decisió de contractar una empresa de neteja, ja que l'alternativa passa perquè la comunitat contracti directament al personal de neteja, ocupant-se de tota la gestió administrativa que suposa, a més de gestionar les suplències ja sigui per baixes, vacances i qualssevol de les llicències retribuïdes que per llei correspongui als empleats.

És per això que cada vegada són més les comunitats de propietaris que opten per externalitzar el servei de neteja.

  • Gaudir del nostre temps lliure
  • Evitar tensions i conflictes veïnals
  • Gaudir d'uns espais comuns i d'una Neteja, higienització i desinfecció duta a terme per professionals.
  • La seguretat de que el personal que estigui prestant el servei de neteja està degudament contractat.

ZICLO disposa d'un ampli equip de professionals que estarà encantat d'atendre-li i assessorar davant de qualsevol dubte que se li pugui plantejar.

Demana informació dels nostres serveis

Si té algun dubte o suggerència, o vol sol·licitar un pressupost, pot contactar-nos a través del formulari, o fent ús de les dades de contacte a continuació.
Si necessita atenció, o li cal algún producte i no el trova a la web, per soposat també pot contactar amb nosaltres.

  info@ziclo.com

  936 730 000

Clica aquí per treballar amb nosaltres

Formulari